Disclaimer

Dit is een website van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die is besteed aan de invulling en het beheer van deze site is het mogelijk dat geboden informatie onvolledig of onjuist is. Het NIOD is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van deze site.

Open Access

Informatie van de website mag vrijelijk en zonder toestemming vooraf worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Deze website is, m.u.v. enkele onderdelen, gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Nederland licentie. Bij gebruik van informatie van deze website dient het NIOD of andere rechthebbenden (zoals auteurs van artikelen waarvan een pdf is opgenomen) duidelijk als bron te worden vermeld. De gebruiker dient ook een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of er iets aan de gebruikte informatie is veranderd. De veranderingen mogen op redelijke wijze gedaan worden, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met het werk of het gebruik van het werk.

De integraal overgenomen artikelen zijn ten behoeve van dit project rechtenvrij gemaakt en worden ter beschikking gesteld voor hergebruik onder CC BY SA-licentie.