Een joodse kongsi

Op 13 juni 2010 interviewt presentator Harry Mens in zijn ochtendprogramma Business Class op RTL4 VVD-er en ex-kamerlid Arend Jan Boekestijn. Het gesprek gaat over de coalitievorming na de Tweede Kamerverkiezingen die op 9 juni 2010 hadden plaatsgevonden.

Harry Mens vertelt in de wandelgangen te hebben vernomen dat een drietal politici is bijeengekomen om een paarse coalitie te smeden. Mens zegt het volgende:

‘Uri Rosenthal die voorzitter is van de Eerste Kamer van de VVD – ik heb in de aanloop naar de verkiezingen het niet willen gebruiken – maar ik heb in de wandelgangen toen gehoord dat hij een soort lobby had opgetuigd met Asscher uit Amsterdam en Asscher op zijn beurt weer met Cohen, zijn alle drie Joodse mensen, en dat ze toch met elkaar een kongsi hebben gevormd om naar Paars toe te gaan.’

De gast van het programma, Arend Jan Boekestijn, gaat niet direct in op Mens’ uitspraak en benadrukt alleen dat zijn partijgenoot Rosenthal – die op 12 juni, een dag voor deze tv-uitzending, als informateur bij de kabinetsformatie was benoemd – zeker niet links is en net als Mark Rutte een rechtse coalitie voorstaat. 

Ter verheldering: het woord ‘kongsi’ komt uit het Maleis en verwijst naar een groep met een gezamenlijk, algemeen zakelijk belang voor het beheren van activiteiten van de groep. Tegenwoordig is het in het Nederlands meestal een ongunstige aanduiding voor een kliek, oftewel een groep machtige mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden om gemeenschappelijk voordeel te behalen.1

  • 1. Lemma 'Kongsi', Woordpost.nl, 2 april 2013. Zie woordpost.nl [Geraadpleegd op 15 september 2014]