Hoe werkt deze site

Deze site geeft informatie over antisemitisme in Nederland en het debat daarover. De site is opgebouwd uit drie niveaus: voorbeelden, stereotypen en literatuur.

De voorbeelden zijn zes gebeurtenissen waarbij volgens sommige commentatoren wél, en volgens anderen geen sprake was van antisemitisme.

De teksten over stereotypen geven informatie over de stereotiepe beelden en vooroordelen over Joden die de basis vormen van antisemitisme.

Bij literatuur kan de gebruiker verder lezen over de historische en huidige verschijningsvormen van antisemitische stereotypen in Nederland.

Voorbeelden

Aan de hand van zes voorbeelden biedt de website we inzicht in hedendaagse stereotypen over Joden. Het gaat om recente uitspraken die een debat ontketenden over het al dan niet antisemitische karakter ervan. Het gaat dus om uitspraken die niet expliciet en openlijk vijandigheid tegenover Joden uitdrukken, maar door sommige commentatoren wel als antisemitisch werden geduid.

Rode neuzen: Wanneer in juni 2009 PVV-er Martin Bosma zegt dat hij ‘de rode neuzen’ in de media graag zou afhakken is de ophef groot. Maar wie legt hier nu het verband tussen neuzen en Joden?  
Een Joodse kongsi: In juni 2010 ontstaat binnen enkele uren een rel in de media wanneer presentator Harry Mens spreekt over een Haagse ‘kongsi’ van ‘drie Joodse mensen’. Zelf  houdt hij vol niets negatiefs bedoeld te hebben.
Handelsgeest op de Westbank: Het spel ‘De kolonisten van de Westelijke Jordaanoever’ van de VPRO-jongerenredactie speelt met vooroordelen, maar is het inderdaad slechts satirisch?
‘We gaan op jodenjacht’: Is het roepen ‘we gaan op jodenjacht’ door voetbalsupporters en spelers antisemitisch, of een onschuldige uiting van rivaliteit tegenover een club die zelf ‘Joden’ als geuzennaam omarmt?  
Dodenherdenking, jodenherdenking: Wie bepaalt wie er herdacht worden bij de Dodenherdenking op 4 mei?
Ritueel martelen: In september 2012 bestempelt Dion Graus, Kamerlid van de PVV, het ritueel slachten van dieren door als ‘rituele martelingen.’ Is dat een demoniserende of zelfs antisemitische uitspraak?

Elk voorbeeld wordt op dezelfde manier gepresenteerd. Onder context staat een beschrijving van het voorval: wie zei wat, waar en wanneer?

Onder het kopje reacties wordt het debat dat na het voorval ontstond chronologisch weergegeven, waarbij standpunten worden vergeleken en uitspraken worden verhelderd. Wie vond de uitspraak antisemitisch of juist niet en waarom? Dankzij bronverwijzingen en links naar websites, artikelen en soms video’s is elke stap in het debat terug te vinden. Het overzicht van reacties geeft inzicht in de verschillende manieren waarop deelnemers aan het debat het begrip antisemitisme opvatten en gebruiken.

Ten slotte kan de gebruiker doorgaan naar de analyse, die zich concentreert op de stereotypen over Joden waaraan tijdens het voorval en in het debat erna werd gerefereerd. Op basis van deze analyse krijgt de gebruiker inzicht in hedendaagse vormen van antisemitische stereotypen.

In de zijbalk zijn links te vinden naar uitleg over stereotypen over Joden en naar een selectie van literatuur.

Stereotypen

Bij de stereotypen vindt de gebruiker informatie over de stereotypen en vooroordelen over Joden die de basis vormen van antisemitisme: de verschillende soorten stereotypen, hun geschiedenis, verandering door de tijd en voortleven vandaag de dag. De stereotypen zijn in vijf categorieën opgedeeld.

Religie & Geweld: Stereotypen over het primitieve en gewelddadige karakter van het Jodendom en de Joden  
Handel & Geld: Stereotypen over de gierigheid en het materialisme van de Joden
Lichaam & Geest: Stereotypen over de uiterlijke en innerlijke kenmerken van de Joden 
Macht & Politiek: Stereotypen over de macht van de Joden
Slachtoffers & Daders: Stereotypen over de Joden als slachtoffers en daders

Bij iedere categorie van stereotypen is een beschrijving van de betreffende stereotypen te vinden. De stereotypen worden geïllustreerd met een aantal krantenberichten en andere historische bronnen die laten zien hoe deze in Nederland zijn voorgekomen. Zo zijn er links naar krantenberichten uit het digitale bestand met historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek.

Literatuur

Bij iedere categorie van stereotypen wordt ook verwezen naar literatuur over antisemitisme. Daarin kan de gebruiker verder lezen over de historische en huidige verschijningsvormen van antisemitische stereotypen in Nederland. Deze literatuur staat op de site zelf en is ook in PDF- vorm beschikbaar. Het gaat om een zestal losse artikelen en de studie Gojse nijd & joods narcisme (1994) van Evelien Gans.

De op deze site geplaatste publicaties en alle websiteteksten worden open access aangeboden. Dit betekent dat informatie van de website vrijelijk en zonder toestemming vooraf mag worden gereproduceerd, zolang dit correct en niet in een misleidende context gebeurt. Deze website is, met uitzondering van enkele onderdelen, gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Nederland licentie.