Beknopte literatuuropgave

Gojse nijd & joods narcisme. Over de verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland
Evelien Gans

Beknopte literatuuropgave

Arendt, Hannah, Die Krise des Zionismus, Essays & Kommentare 2, Berlijn, 1989

Arkel, D. van, J.C.M. Leyten, C.W. Mönnich, R.W. Munk (red.), P.L.H. Scheepers en A.J.M. Hagendoorn, Wat is antisemitisme?, Kampen, 1991

Avineri, Shlomo, The making of Modem Zionism, Londen, 1981

Bakker, B., D.H. Couvée en Jan Kassies (red), Visioen en Werkelijkheid - De illegale pers over de toekomstige samenleving, Den Haag, 1963

Bloemgarten, Salvador en Bregstein, Philo, Herinnering aan Joods Amsterdam, Amsterdam, 1978

Bloemgarten, Salvador, Henri Polak, sociaal democraat 1868-1943, Amsterdam, 1993

Blom, J.C.H., In de ban van goed en fout. Wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland, Bergen, 1983

Blom, J.C.H., ‘De vervolging van de joden in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief’, in: De Gids, jrg. 150, nr. 6/7, 1987

Blom, J.C.H., ‘Relativering en normbesef’, in: Nijmegen bevrijd 1944-1994 - De Zin van Herdenken, Nijmegen, 1994

Brasz, Ineke (m.m.v. Jan Hagen), ‘Bevrijdingsjaren Jaren van Bevrijding? - De strijd om de opbouw van joods leven’, in: Leezrath Ha-am - Het Volk Ter Hulpe, Assen / Maastricht, 1985

Bregstein, Philo, ‘Le paradoxe néerlandais’, in: Léon Poliakov, Histoire de l'Antisemitisme 1945-1993, Parijs, 1994

Broder, Henryk M., Der Ewige Antisemit - Über Sinn and Funktion eines beständigen Gefühls, Frankfurt am Main, 1986

Bunzl, John, Der Lange Arm der Erinnerung. Jüdisches Bewusstsein heute, Wenen, 1987

Burchardt, Natasha, ‘Transgenerational Transmission in the Families of Holocaust Survivors in England’, in: Between Generations - Family Models, Myths and Memories, International Yearbook of Oral History and Life Stories, Vol. II, Oxford, 1993

Buruma, Ian, Het loon van de schuld, Amsterdam, 1994

Carlebach, Julius, Karl Marx and the Radical Critique of Judaism, Londen, 1978

Daalder, H., ‘Dutch Jews in a segmented Society’, in: Acta Historiae Neerlandicae (ahn) 10, 1978

Deutscher, Isaac, The Non-Jewish Jew and other Essays, Londen, 1968

Evers-Emden, Bloeme, Geleende kinderen - Ervaringen van onderduikouders en hun Joodse beschermelingen in de jaren 1942 tot 1945, Kampen, 1994

Finkelkraut, Alain, De Imaginaire Jood, Amsterdam / Antwerpen, 1992

Gans, M.H., Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940, Baam, 1971

Hall, Stuart, Het Minimale Zelf En Andere Opstellen, Amsterdam, 1991

Herzberg, Abel J., Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945, Amsterdam, 1978

Hondius, Dienke, Terugkeer. Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding, 's Gravenhage, 1990

Hughes, Robert, De Klaagcultuur, Amsterdam, 1994

Jong, Dr. L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel I-XII, 's Gravenhage, 1969-1988

Kousbroek, Rudy, Het Oostindisch kampsyndroom, Anathema's 6, Amsterdam, 1992

Laqueur, Walter, A History of Zionism, New York, 1972 / 1989

Leibowitz, Yeshayahu, Het Geweten van Israel, Amsterdam, 1993

Leydesdorff, Selma, Minny Mock en Max van Weezel (red.), Israël: een Blanco cheque?, Amsterdam, 1983

Leydesdorff, Selma, Wij hebben als mens geleefd. Het joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940, Amsterdam, 1987

Leydesdorff, Selma, ‘Alledaags Antisemitisme’, in: De Gids, Jrg. 151, nr. 12, 1988

Leydesdorff, Selma, ‘A Shattered Silence: The Life Stories of Survivors of the Jewish Proletariat of Amsterdam’, in: Memory and Totalitarianism, International Yearbook of Oral History and Life Stories, Vol 1, Oxford, 1992

Marrus, Michael R., ‘European Jewry and the Politics of Assimilation: Assessment and Reassessment’, in: Journal of Modern History 49, 1977

Melkman, J., Geliefde Vijand - Het Beeld van de Jood in de Naoorlogse Literatuur, Amsterdam, 1964

Mitscherlich, Alexander and Margarete, Die Unfähigkeit zu Trauern, München, 1967 / 1977

Polak, H., Het ‘Wetenschappelijk’ Antisemitisme - Weerlegging en Betoog, Amsterdam, 1933

Pos, H.J. (red.), Antisemitisme en Jodendom - Een Bundel Studies Over Een Actueel Vraagstuk, Arnhem, 1939

Presser, Jacques, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom, 1940-1945, deel I en II, 's Gravenhage, 1965

Ramdas, Anil, De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea, Amsterdam, 1992

Reijnders, C., Van ‘Joodsche Natiën’ tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942, Amsterdam, 1969

Sanders, Joop, ‘Traumatisch Herstel’ en ‘Opbouw en Continuïteit na 1945’, in: Jozeph Michman, Hartog Beem, Dan Michman, Pinkas - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, Ede / Antwerpen, 1992

Schöffer, Ivo, ‘Nederland en de joden in de jaren dertig in historisch perspectief’, in: Nederland en het Duitse Exil 1933-1940, Kathinka Dittrich en Hans Würzner (red.), Amsterdam, 1982

Segev, Tom, The Seventh Million - The Israelis and the Holocaust, New York, 1993

Silberner, Edmund, Sozialisten zur Judenfrage, Berlijn, 1962

Valkhoff, Ziporah, Leven in een niet-bestaan. Beleving en betekenis van de joodse onderduik, Utrecht, 1992

Helene Weijel, In twee werelden. Gesprekken met kinderen van joodse overlevenden, Amsterdam, 1985

Wistrich, Robert, Between Redemption and Perdition - Modern antisemitism and Jewish identity, Londen, 1990

Wistrich, Robert, Antisemitism - The Longest Hatred, Londen, 1992